Ուրբաթ-պարապմունք «Երկրագործության բարիք»

Երկրագործական ուրբաթ՝ որպես հաղթող հայրենիքի պահանջ

Օր՝ Նոյեմբերի 20

Վայր՝  Հյուսիսային դպրոց

Ժամը ՝ 14:00

Ծրագրում ՝

Խնջույքի երգեր- Բաղը քաղինք, Քաղենք խաղողը , Երգ խնջույքի…
Պարերգեր ՝ Երևան բաղ եմ արել , Հայ Նուբար …
Ազգային խաղեր ՝ Գոմշակռիվ , Աքլորակռիվ :

Պատրաստություն մեդիաուրբաթին

Տեսանյությում Հարավային դպրոց-պարտեզի առաջին և երկրորդ դասարանի սովորողներն են ,ովքեր պատրաստվում են կայանալիք մեդիաուրբաթին :

Ի դեպ տեսանյութը արվել է 6 ամյա Մարինայի կողմից : Հաճելի դիտում🙂

Ուրբաթ համերգ-Թումանյանական գովք

Միասնական կատարում ՝  Արև արև արի դուրս

Միասնական կատարում ՝  Արև արև արի դուրս

 

Արև, արև, արի դուս
Քեզ բերել ենք աչքի-լուս,
Քու քուրիկը լուսնկան
Բերեց չամիչ մեկ աման,
Ամպը եկավ, մութ արավ,
Չամիչն աչքերես կորավ.
Բաց երեսըդ, արեգակ,
Մեկ բուռ չամիչ քեզ կուտանք,
Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Ամպի տակեն հանեցինք

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Ամպի տակեն հանեցինք

Օ՛խ, արևին խաբեցինք:

 

ԾԱՂԻԿՆԵՐԻ ԵՐԳԸ

 

Մեծ գոլն ընկավ, ձընհալն ընկավ,
Հողը շընչեց, զեփյուռն եկավ,
Արևն ելավ վառ ճառագած,
Հարցմունք արավ հողին հակված.

— Սիրուն աղջիկ, ի՞նչ ղըրկեմ քեզ։

Աղջիկը

— Ես ծաղիկներ կուզեմ պես-պես։

Արևը
— Ա՛յ աղբյուրներ, ա՛յ գետակներ,
Սառցի ներքև քընա՞ծ եք դեռ.
Դո՛ւրս եկեք, դո՛ւրս,

Շո՜ւտ, դեպի լուս,
Նոր աշխուժով
Ու նոր ուժով
Կարկաչեցեք
Ու կանչեցեք

Հողում քընած սիրուններին՝
Ծաղիկներին ու ծիլերին։

 

 

Միասնական երգ՝ Ջան ծաղիկ ջան , ջան

 

 1. Մանի ասեմ ու շարեմ,
  Ջան ծաղիկ, ջան, ջան,

Լըցնեմ տոպրակ ու կարեմ,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան
Լըցնեմ տոպրակ ու կարեմ,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
2. Ծաղիկ ունեմ նարընջի,
Ջան ծաղիկ…
Տըղա վեր արի փընջի,
Ջան, վիճակ…

Տըղա վեր արի փընջի,
Ջան, վիճակ…
3. Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ,
Ջան ծաղիկ…
Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,
Ջան, վիճակ…

Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,
Ջան, վիճակ…
4. Ծաղիկ ունեմ՝ ալա յա,
Ջան ծաղիկ…
Ալա չի, ալվալա յա,
Ջան, վիճակ…

Ալա չի, ալվալա յա,
Ջան, վիճակ…
5. Արևը կամար-կամար,
Ջան ծաղիկ…
Կապել ես ոսկե քամար,
Ջան, վիճակ…

Կապել ես ոսկե քամար,
Ջան, վիճակ…

 1. Սարեն կըգա ձիավոր,
  Ջան ծաղիկ…
  Մեր տունը չարդախավոր,
  Ջան, վիճակ…

Մեր տունը չարդախավոր,
Ջան, վիճակ…

 

Ջրերը
— Վո՛ւշ-վո՛ւշ, վո՛ւշ-վո՛ւշ,
Էս ի՛նչքան, ուշ…
Աղջի՛, աղջի՛, ծիլ-ծաղիկներ,

Քանի՞ քընեք, վե՜ր կացեք, վե՛ր.
Խընկածաղիկ,
Ծընկածաղիկ,
Արևքուրիկ,
Շար-շարուրիկ,

Հասմիկ, հափրուկ,
Ամանկոտրուկ,
Հորոտ-մորոտ,
Աղավնարոտ,
Կոճղեզ, ճանդուկ

Քուրդ, ճարճատուկ,
Հարսնածաղիկ,
Ոսկեծաղիկ,
Խաշխաշ, ծըծուկ,
Վարդ, երիցուկ,

Մուշկ-վաղմեռուկ,
Պուտ, վառվըռուկ,
Շըրվան, մըրվան,
Շուշան, ռեհան,
Ապրեմ-չապրեմ,

Բուրեմ-մարեմ…
Քանի՞ քընեք հողի միջին,
Եկեք էստեղ, սարի լանջին,
Առվի ափին, հովիտներում,
Ժայռի տակին, հովիտներում,

Կանաչ խոտով,
Անուշ հոտով
Ծիծաղեցեք
Ու ծաղկեցեք:

 

Միասնական կատարում ՝ Լեն թուփ ու կանաչ տերև

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:
1.Ընկա հերկեր բռնի լոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Աղջիկ տեսա յայլու ձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Աղջիկ տեսա յայլու ձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Նման էր կարմիր խնձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

2.Գացի Բաղեշ բերի նուռ,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Բերի դրի ժամու դուռ,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև,
Բերի դրի ժամու դուռ,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Յար, Աստված պահե զքու ծուռ,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

Տարին տասներկու համար,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Շամամ կը թառմե քամար,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև,
Շամամ կը թառմե քամար,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բերել է յարոջ համար:
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Ծաղիկները

 

— Բարև, բարև, կարմիր արև,

Ա՜խ, ի՜նչ լավ է դեպի վերև–
Աղա՜տ, լո՜ւյս, տա՜ք,
Կապո՜ւյտ, հըստա՜կ…

Արևը
— Սիրո՞ւմ եք ինձ…

 

Ծաղիկները

 

— Ա՜խ էնպես եմ սիրում, էնպե՜ս,
Էլ առանց քեզ չեմ ապրիլ ես…
— Ես քեզ հետ եմ ուր որ գընաս…
— Ես կըտըխրեմ՝ որ հեռանաս…
Արևը
— Ապա եթե ձեզ համբուրե՞մ…
Ծաղիկները

— Ես հաճույքից կըկարմրեմ…
— Ես կըբուրեմ…
— Ես կըմարեմ…

 

Միասնական կատարում ՝ Այ արևը , արևը 

 

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

Հենց որ ծագի արևը,
Այ արևը, արևը,
Քեզի ղրկեմ բարևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:
Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

Արև ելավ էն սարից,
Այ արևը, արևը,
Կաքավ կանչեց էն քարից,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

 

Պուճուր թըփին լեն տերև,
Այ արևը, արևը,
Պաչեմ ունքերիդ վերև,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

     

 

Արևը
— Ա՛յ անուշներ.
Ա՛յ քընքուշներ,

Ապրեմ-չապրեմ, բուրեմ-մարեմ.
Բաժակներդ բացեք իմ դեմ,
Հազար գունի, հազար ձևի,
Պայծառ, ծավի ու ծարավի,
Լըցնեմ շողով,

Գոհար ցողով,
Ջերմ եթերով,
Նուրբ թըրթիռով,
Կյանքի հյութով,
Խունկի հոտով,

Ա՛յ անուշներ,
Ա՛յ քնքուշներ…

 

Աղջիկը

— Էս ի՜նչ անթիվ ծաղիկներ կան.
Ոսկի-դեղին, կարմիր, դեղձան,
Մոռ, ծիրանի, ճերմակ, պուտ-պուտ,

Ալ, նարընջի, մավի, կապուտ,
Բացվել, լըցվել, ծաղկել են վառ,
Ողջ ինձ համա՜ր, ողջ ինձ համա՜ր…

 

 Երգ ՝ Ախ, գարուն է 

 

Կրկն․

Ախ գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

1․Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,․

Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է,

Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,

Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է,

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

2․Սարի փեշին ձնծաղիկ գարուն է,

Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է,

Սարի փեշին ձնծաղիկ գարուն է,

Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է։

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

Հալվել է ճերմակ ձյունիկ գարուն է,

Վազել է պաղպաղ ջրիկ գարուն է,

Հալվել է ճերմակ ձյունիկ գարուն է,

Վազել է պաղպաղ ջրիկ գարուն է։

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

Միասնական  ընթերցանություն ՝ Հովհաննես Թումանյան       

ԻՄ ԵՐԳԸ

 

 Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,

Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ

Ծով բարություն, շընորհք ու սեր
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ։

Անհուն հանքը իմ գանձերի,
Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.
Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—
Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։

Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես

Գողից, չարից, չար փորձանքից,
Աշխարհքով մին՝ ահա էսպես
Շաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր
Իմ ծընընդյան պայծառ օրեն,

Էլ աշխարհ չեմ գալու հո նոր,
Իր տվածն եմ տալիս իրեն։

 

Տալտալա `պարում են Հարավային դպրոցի  դասավանդողները

 

Խաղ ՝ ներկայացում

Հատվածներ Թումանյանական հեքիաթներից

 

 

․․․․․․․․․․․․

Ժամանակով մի աղքատ մարդ կար. որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, դարձյալ միևնույն աղքատն էր մնում։
Հուսահատված մի օր նա վեր կացավ, թե՝ պետք է գնամ գտնեմ աստծուն, տեսնեմ ես երբ պետք է պրծնեմ այս աղքատությունից ու ինձ համար մի բան խնդրեմ։
Ճանապարհին պատահեց մի ծառի, որ թեև ջրափին էր կանգնած, բայց չոր էր։
— Ո՞ւր ես գնում, ա՛յ ճամփորդ,— հարցրեց չոր ծառը։ «Գնում եմ աստծու մոտ»։
— Դե կանգնի՛ր, մի երկու խոսք էլ ես ասեմ,— խնդրեց չոր ծառը,— աստծուն, կասես, այս ի՞նչ բան է, բուսել եմ այս պարզ ջրի ափին, բայց ամառ-ձմեռ չոր եմ մնում, ե՞րբ պետք է ես էլ կանաչեմ։
Այս էլ լսեց աղքատն ու շարունակեց ճանապարհը։

 

1.Ո՜վ իմանա` ո՛ւր ընկանք,
Քանի օրվա հյուր ընկանք,
Սերն ու սիրտն էլ երբ չըկա`
Կըրա՜կ ընկանք, զո՜ւր ընկանք։

 

 

․․․․․․․․․․․․․․

 

Հեղինակ — Լինում է, չի լինում մի կնիկ։ Էս կնիկը մի աղջիկ է ունենում։ Մի ծույլ, անշնորհք աղջիկ։ Օրը մինչև իրիկուն պարապ-սարապ նստած։

Աղջիկ — Բանն ինչ կանեմ՝ կեղտոտ է.
Բամբակը կորիզոտ է։
Մաստակ պիտի, որ ծամեմ,
Կըտերը տիտիկ անեմ,
Անցնողին մըտիկ անեմ.
Ուտեմ, խմեմ,
Մըթնի, քընեմ։

Հեղինակ — Մի օր էլ գետի ափովն անց կենալիս լսում է, որ գորտերը կըռկըռում են։

Գորտեր Փե՛փել… Կե՛կել… Փե՛փել… Կե՛կել…

Աղջիկ — Վո՜ւյ, աղջի Փեփել, Կեկել, որ բամբակը բերեմ ձեզ տամ՝ կգզեք…

Գորտեր Բե՛ր, բե՛ր, բե՛ր…

Աղջիկ — Դե գզեցեք, մանեցեք։ Մի քանի օրից ետ կգամ, մանածը կտանեմ, որ ծախենք։

 

 1. Ո՜նցէ ժըպտում իմ հոգին
  Չարին, բարուն,― ամենքին.
  Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
  Ու էն ճամփիս անմեկին։

 

․․․․․․․․․․

 

Հեղինակ


Ուստեն եկավ քուրքը հագին,
Շանը տեսավ, բեղի տակին
Իրեն-իրեն քիչ փընթփընթաց
Ու մուշտարու վըրա թընդաց.

 

Աղջիկներ
— Ցուրտը տարա՞վ… վա՛հ, տընա՜շեն,
Չես թող անում մի շունչ քաշեն.
Հեշտ բան հո չի՞, հըլա նոր եմ
Ցըրցամ տըվել, թե որ կարեմ:

 

Տղաներ
— Դե հե՜ր օրհնած, Էտե՜նց ասա,
Էդ բարկանալդ Էլ ընչի՞ս ա:
Փող եմ տըվել, վախտին կարի,
Թե չէ՝ ասա՜ էգուց արի:
Համ ասում ես, համ չես կարում,
Համ խոսում ես, վըրես գոռում,
Հա՜մ, հա՜մ, հա՜մ, հա՜մ,
Քանի՞, ա՜խպեր, գընամ ու գամ…
3.Ե՜տ եկե՛ք…
Գարնան վարար գետ եկե՜ք,
Անցա՜ծ օրեր, խինդ ու սե՛ր,
Դարձե՜ք, իրար հետ եկե՜ք։

 

 

Պարերգ ՝   Մոկաց Շուկեն   

Կատարում են  4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողները

 

Մոկաց շուկեն լեն ու հերկեն,
Հա լալե, ջան լալե,
Մոկաց շուկեն լեն ու հերկեն,
Հա լալե, ջան լալե։

Էրկու ջահել կերթեն, կուկյեն,
Հա լալե, ջան լալե,
Էրկու ջահել կերթեն, կուկյեն,
Հա լալե, ջան լալե։

Մեկն էր բեղով, մեկն էր անբեղ,
Հա լալե, ջան լալե,
Մեկն էր բեղով, մեկն էր անբեղ,
Հա լալե, ջան լալե։

2. Էն ինչ բեղով, տնով-տեղով,
Հա լալե , ջան լալե,
Էն ինչ բեղով, տնով-տեղով,
Հա լալե , ջան լալե։

Էն ինչ անբեղ, անտուն-անտեղ,
Հա լալե , ջան լալե:
Էն ինչ անտեղ, իմ յարոջ տեղ,
Հա լալե , ջան լալե:

 

ՓԻՍԻԿԻ ԳԱՆԳԱՏԸ ( 5 տարեկանների խումբ)

 

Փիսիկը նըստել
Մի մութ անկյունում,
Ունքերը կիտել
Ու լաց է լինում։

Մոտիկ է գալիս
Մի ուրիշ կատու.
— Ինչո՞ւ ես լալիս,
Ա՛յ փիսիկ ջան, դու…
— Հապա ի՞նչ անեմ,

Որ լաց չըլինեմ.—
Գանգատ է անում
Փիսոն տըխրադեմ։
Էն Համոն թաքուն
Մածունը կերավ,

Գընաց տատի մոտ
Ինձ վըրա դըրավ։
Հիմի տատիկի
Ետևից ընկած,
Ինձ են ման գալի

Մի-մի փետ առած
Էն քոթոթ Սուրենն,
Անոն ու Մոսոն։
Ո՞ւր է, ասում են,
Ո՞ւր է գող Փիսոն,

Ա՜խ, թե մի գըտա՜նք,
Մածուն ցույց կըտա՜նք.
Էսպես բան սարքեց
Էն Համոն իմ դեմ.
Ի՞նչ անեմ հապա,

Որ լաց չըլինեմ…
Ու Փիսոն նըստել
Մի մութ անկյունում,
Ունքերը կիտել
Ու լաց է լինում։

 

Միասնական երգ 

 

Փիսո  ջան, արի,արի,

Փիսո ծափ տու ու թըռի:

Փիսո ջան արի, արի,

Փիսո ծափ տու  ու թըռի:

 

Փիսո ձախ թեւին արի,

Փիսո ծափ տու ու թռի:

Փիսո աջ թեւին արի,

Փիսո ծափ տոու ու թռի:

Փիսո  ջան, արի,արի,

Փիսո ծափ տու ու թըռի:

Փիսո ջան արի, արի,

Փիսո ծափ տու  ու թըռի:

Միասնական պար՝ Մայրոքե, Խամխամա

Միասնական կատարում ՝  Արև արև արի դուրս

 

Արև, արև, արի դուս
Քեզ բերել ենք աչքի-լուս,
Քու քուրիկը լուսնկան
Բերեց չամիչ մեկ աման,
Ամպը եկավ, մութ արավ,
Չամիչն աչքերես կորավ.
Բաց երեսըդ, արեգակ,
Մեկ բուռ չամիչ քեզ կուտանք,
Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Ամպի տակեն հանեցինք

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Ամպի տակեն հանեցինք

Օ՛խ, արևին խաբեցինք:

 

ԾԱՂԻԿՆԵՐԻ ԵՐԳԸ

 

Մեծ գոլն ընկավ, ձընհալն ընկավ,
Հողը շընչեց, զեփյուռն եկավ,
Արևն ելավ վառ ճառագած,
Հարցմունք արավ հողին հակված.

— Սիրուն աղջիկ, ի՞նչ ղըրկեմ քեզ։

Աղջիկը

— Ես ծաղիկներ կուզեմ պես-պես։

Արևը
— Ա՛յ աղբյուրներ, ա՛յ գետակներ,
Սառցի ներքև քընա՞ծ եք դեռ.
Դո՛ւրս եկեք, դո՛ւրս,

Շո՜ւտ, դեպի լուս,
Նոր աշխուժով
Ու նոր ուժով
Կարկաչեցեք
Ու կանչեցեք

Հողում քընած սիրուններին՝
Ծաղիկներին ու ծիլերին։

 

 

Միասնական երգ՝ Ջան ծաղիկ ջան , ջան

 

 1. Մանի ասեմ ու շարեմ,
  Ջան ծաղիկ, ջան, ջան,

Լըցնեմ տոպրակ ու կարեմ,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան
Լըցնեմ տոպրակ ու կարեմ,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
2. Ծաղիկ ունեմ նարընջի,
Ջան ծաղիկ…
Տըղա վեր արի փընջի,
Ջան, վիճակ…

Տըղա վեր արի փընջի,
Ջան, վիճակ…
3. Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ,
Ջան ծաղիկ…
Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,
Ջան, վիճակ…

Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,
Ջան, վիճակ…
4. Ծաղիկ ունեմ՝ ալա յա,
Ջան ծաղիկ…
Ալա չի, ալվալա յա,
Ջան, վիճակ…

Ալա չի, ալվալա յա,
Ջան, վիճակ…
5. Արևը կամար-կամար,
Ջան ծաղիկ…
Կապել ես ոսկե քամար,
Ջան, վիճակ…

Կապել ես ոսկե քամար,
Ջան, վիճակ…

 1. Սարեն կըգա ձիավոր,
  Ջան ծաղիկ…
  Մեր տունը չարդախավոր,
  Ջան, վիճակ…

Մեր տունը չարդախավոր,
Ջան, վիճակ…

 

Ջրերը
— Վո՛ւշ-վո՛ւշ, վո՛ւշ-վո՛ւշ,
Էս ի՛նչքան, ուշ…
Աղջի՛, աղջի՛, ծիլ-ծաղիկներ,

Քանի՞ քընեք, վե՜ր կացեք, վե՛ր.
Խընկածաղիկ,
Ծընկածաղիկ,
Արևքուրիկ,
Շար-շարուրիկ,

Հասմիկ, հափրուկ,
Ամանկոտրուկ,
Հորոտ-մորոտ,
Աղավնարոտ,
Կոճղեզ, ճանդուկ

Քուրդ, ճարճատուկ,
Հարսնածաղիկ,
Ոսկեծաղիկ,
Խաշխաշ, ծըծուկ,
Վարդ, երիցուկ,

Մուշկ-վաղմեռուկ,
Պուտ, վառվըռուկ,
Շըրվան, մըրվան,
Շուշան, ռեհան,
Ապրեմ-չապրեմ,

Բուրեմ-մարեմ…
Քանի՞ քընեք հողի միջին,
Եկեք էստեղ, սարի լանջին,
Առվի ափին, հովիտներում,
Ժայռի տակին, հովիտներում,

Կանաչ խոտով,
Անուշ հոտով
Ծիծաղեցեք
Ու ծաղկեցեք:

 

Միասնական կատարում ՝ Լեն թուփ ու կանաչ տերև

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:
1.Ընկա հերկեր բռնի լոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Աղջիկ տեսա յայլու ձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Աղջիկ տեսա յայլու ձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Նման էր կարմիր խնձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

2.Գացի Բաղեշ բերի նուռ,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Բերի դրի ժամու դուռ,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև,
Բերի դրի ժամու դուռ,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Յար, Աստված պահե զքու ծուռ,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

Տարին տասներկու համար,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Շամամ կը թառմե քամար,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև,
Շամամ կը թառմե քամար,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բերել է յարոջ համար:
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Ծաղիկները

 

— Բարև, բարև, կարմիր արև,

Ա՜խ, ի՜նչ լավ է դեպի վերև–
Աղա՜տ, լո՜ւյս, տա՜ք,
Կապո՜ւյտ, հըստա՜կ…

Արևը
— Սիրո՞ւմ եք ինձ…

 

Ծաղիկները

 

— Ա՜խ էնպես եմ սիրում, էնպե՜ս,
Էլ առանց քեզ չեմ ապրիլ ես…
— Ես քեզ հետ եմ ուր որ գընաս…
— Ես կըտըխրեմ՝ որ հեռանաս…
Արևը
— Ապա եթե ձեզ համբուրե՞մ…
Ծաղիկները

— Ես հաճույքից կըկարմրեմ…
— Ես կըբուրեմ…
— Ես կըմարեմ…

 

Միասնական կատարում ՝ Այ արևը , արևը 

 

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

Հենց որ ծագի արևը,
Այ արևը, արևը,
Քեզի ղրկեմ բարևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:
Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

Արև ելավ էն սարից,
Այ արևը, արևը,
Կաքավ կանչեց էն քարից,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

 

Պուճուր թըփին լեն տերև,
Այ արևը, արևը,
Պաչեմ ունքերիդ վերև,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

     

 

Արևը
— Ա՛յ անուշներ.
Ա՛յ քընքուշներ,

Ապրեմ-չապրեմ, բուրեմ-մարեմ.
Բաժակներդ բացեք իմ դեմ,
Հազար գունի, հազար ձևի,
Պայծառ, ծավի ու ծարավի,
Լըցնեմ շողով,

Գոհար ցողով,
Ջերմ եթերով,
Նուրբ թըրթիռով,
Կյանքի հյութով,
Խունկի հոտով,

Ա՛յ անուշներ,
Ա՛յ քնքուշներ…

 

Աղջիկը

— Էս ի՜նչ անթիվ ծաղիկներ կան.
Ոսկի-դեղին, կարմիր, դեղձան,
Մոռ, ծիրանի, ճերմակ, պուտ-պուտ,

Ալ, նարընջի, մավի, կապուտ,
Բացվել, լըցվել, ծաղկել են վառ,
Ողջ ինձ համա՜ր, ողջ ինձ համա՜ր…

 

 Երգ ՝ Ախ, գարուն է 

 

Կրկն․

Ախ գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

1․Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,․

Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է,

Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,

Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է,

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

2․Սարի փեշին ձնծաղիկ գարուն է,

Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է,

Սարի փեշին ձնծաղիկ գարուն է,

Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է։

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

Հալվել է ճերմակ ձյունիկ գարուն է,

Վազել է պաղպաղ ջրիկ գարուն է,

Հալվել է ճերմակ ձյունիկ գարուն է,

Վազել է պաղպաղ ջրիկ գարուն է։

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

Միասնական  ընթերցանություն ՝ Հովհաննես Թումանյան       

ԻՄ ԵՐԳԸ

 

 Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,

Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ

Ծով բարություն, շընորհք ու սեր
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ։

Անհուն հանքը իմ գանձերի,
Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.
Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—
Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։

Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես

Գողից, չարից, չար փորձանքից,
Աշխարհքով մին՝ ահա էսպես
Շաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր
Իմ ծընընդյան պայծառ օրեն,

Էլ աշխարհ չեմ գալու հո նոր,
Իր տվածն եմ տալիս իրեն։

 

Տալտալա `պարում են Հարավային դպրոցի  դասավանդողները

 

Խաղ ՝ ներկայացում

Հատվածներ Թումանյանական հեքիաթներից

 

 

․․․․․․․․․․․․

Ժամանակով մի աղքատ մարդ կար. որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, դարձյալ միևնույն աղքատն էր մնում։
Հուսահատված մի օր նա վեր կացավ, թե՝ պետք է գնամ գտնեմ աստծուն, տեսնեմ ես երբ պետք է պրծնեմ այս աղքատությունից ու ինձ համար մի բան խնդրեմ։
Ճանապարհին պատահեց մի ծառի, որ թեև ջրափին էր կանգնած, բայց չոր էր։
— Ո՞ւր ես գնում, ա՛յ ճամփորդ,— հարցրեց չոր ծառը։ «Գնում եմ աստծու մոտ»։
— Դե կանգնի՛ր, մի երկու խոսք էլ ես ասեմ,— խնդրեց չոր ծառը,— աստծուն, կասես, այս ի՞նչ բան է, բուսել եմ այս պարզ ջրի ափին, բայց ամառ-ձմեռ չոր եմ մնում, ե՞րբ պետք է ես էլ կանաչեմ։
Այս էլ լսեց աղքատն ու շարունակեց ճանապարհը։

 

1.Ո՜վ իմանա` ո՛ւր ընկանք,
Քանի օրվա հյուր ընկանք,
Սերն ու սիրտն էլ երբ չըկա`
Կըրա՜կ ընկանք, զո՜ւր ընկանք։

 

 

․․․․․․․․․․․․․․

 

Հեղինակ — Լինում է, չի լինում մի կնիկ։ Էս կնիկը մի աղջիկ է ունենում։ Մի ծույլ, անշնորհք աղջիկ։ Օրը մինչև իրիկուն պարապ-սարապ նստած։

Աղջիկ — Բանն ինչ կանեմ՝ կեղտոտ է.
Բամբակը կորիզոտ է։
Մաստակ պիտի, որ ծամեմ,
Կըտերը տիտիկ անեմ,
Անցնողին մըտիկ անեմ.
Ուտեմ, խմեմ,
Մըթնի, քընեմ։

Հեղինակ — Մի օր էլ գետի ափովն անց կենալիս լսում է, որ գորտերը կըռկըռում են։

Գորտեր Փե՛փել… Կե՛կել… Փե՛փել… Կե՛կել…

Աղջիկ — Վո՜ւյ, աղջի Փեփել, Կեկել, որ բամբակը բերեմ ձեզ տամ՝ կգզեք…

Գորտեր Բե՛ր, բե՛ր, բե՛ր…

Աղջիկ — Դե գզեցեք, մանեցեք։ Մի քանի օրից ետ կգամ, մանածը կտանեմ, որ ծախենք։

 

 1. Ո՜նցէ ժըպտում իմ հոգին
  Չարին, բարուն,― ամենքին.
  Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
  Ու էն ճամփիս անմեկին։

 

․․․․․․․․․․

 

Հեղինակ


Ուստեն եկավ քուրքը հագին,
Շանը տեսավ, բեղի տակին
Իրեն-իրեն քիչ փընթփընթաց
Ու մուշտարու վըրա թընդաց.

 

Աղջիկներ
— Ցուրտը տարա՞վ… վա՛հ, տընա՜շեն,
Չես թող անում մի շունչ քաշեն.
Հեշտ բան հո չի՞, հըլա նոր եմ
Ցըրցամ տըվել, թե որ կարեմ:

 

Տղաներ
— Դե հե՜ր օրհնած, Էտե՜նց ասա,
Էդ բարկանալդ Էլ ընչի՞ս ա:
Փող եմ տըվել, վախտին կարի,
Թե չէ՝ ասա՜ էգուց արի:
Համ ասում ես, համ չես կարում,
Համ խոսում ես, վըրես գոռում,
Հա՜մ, հա՜մ, հա՜մ, հա՜մ,
Քանի՞, ա՜խպեր, գընամ ու գամ…
3.Ե՜տ եկե՛ք…
Գարնան վարար գետ եկե՜ք,
Անցա՜ծ օրեր, խինդ ու սե՛ր,
Դարձե՜ք, իրար հետ եկե՜ք։

 

 

Պարերգ ՝   Մոկաց Շուկեն   

Կատարում են  4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողները

 

Մոկաց շուկեն լեն ու հերկեն,
Հա լալե, ջան լալե,
Մոկաց շուկեն լեն ու հերկեն,
Հա լալե, ջան լալե։

Էրկու ջահել կերթեն, կուկյեն,
Հա լալե, ջան լալե,
Էրկու ջահել կերթեն, կուկյեն,
Հա լալե, ջան լալե։

Մեկն էր բեղով, մեկն էր անբեղ,
Հա լալե, ջան լալե,
Մեկն էր բեղով, մեկն էր անբեղ,
Հա լալե, ջան լալե։

2. Էն ինչ բեղով, տնով-տեղով,
Հա լալե , ջան լալե,
Էն ինչ բեղով, տնով-տեղով,
Հա լալե , ջան լալե։

Էն ինչ անբեղ, անտուն-անտեղ,
Հա լալե , ջան լալե:
Էն ինչ անտեղ, իմ յարոջ տեղ,
Հա լալե , ջան լալե:

 

ՓԻՍԻԿԻ ԳԱՆԳԱՏԸ ( 5 տարեկանների խումբ)

 

Փիսիկը նըստել
Մի մութ անկյունում,
Ունքերը կիտել
Ու լաց է լինում։

Մոտիկ է գալիս
Մի ուրիշ կատու.
— Ինչո՞ւ ես լալիս,
Ա՛յ փիսիկ ջան, դու…
— Հապա ի՞նչ անեմ,

Որ լաց չըլինեմ.—
Գանգատ է անում
Փիսոն տըխրադեմ։
Էն Համոն թաքուն
Մածունը կերավ,

Գընաց տատի մոտ
Ինձ վըրա դըրավ։
Հիմի տատիկի
Ետևից ընկած,
Ինձ են ման գալի

Մի-մի փետ առած
Էն քոթոթ Սուրենն,
Անոն ու Մոսոն։
Ո՞ւր է, ասում են,
Ո՞ւր է գող Փիսոն,

Ա՜խ, թե մի գըտա՜նք,
Մածուն ցույց կըտա՜նք.
Էսպես բան սարքեց
Էն Համոն իմ դեմ.
Ի՞նչ անեմ հապա,

Որ լաց չըլինեմ…
Ու Փիսոն նըստել
Մի մութ անկյունում,
Ունքերը կիտել
Ու լաց է լինում։

 

Միասնական երգ 

 

Փիսո  ջան, արի,արի,

Փիսո ծափ տու ու թըռի:

Փիսո ջան արի, արի,

Փիսո ծափ տու  ու թըռի:

 

Փիսո ձախ թեւին արի,

Փիսո ծափ տու ու թռի:

Փիսո աջ թեւին արի,

Փիսո ծափ տոու ու թռի:

Փիսո  ջան, արի,արի,

Փիսո ծափ տու ու թըռի:

Փիսո ջան արի, արի,

Փիսո ծափ տու  ու թըռի:

Միասնական պար՝ Մայրոքե, Խամխամա

 

Արև, արև, արի դուս
Քեզ բերել ենք աչքի-լուս,
Քու քուրիկը լուսնկան
Բերեց չամիչ մեկ աման,
Ամպը եկավ, մութ արավ,
Չամիչն աչքերես կորավ.
Բաց երեսըդ, արեգակ,
Մեկ բուռ չամիչ քեզ կուտանք,
Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Ամպի տակեն հանեցինք

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,

Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Ամպի տակեն հանեցինք

Օ՛խ, արևին խաբեցինք:

 

ԾԱՂԻԿՆԵՐԻ ԵՐԳԸ

 

Մեծ գոլն ընկավ, ձընհալն ընկավ,
Հողը շընչեց, զեփյուռն եկավ,
Արևն ելավ վառ ճառագած,
Հարցմունք արավ հողին հակված.

— Սիրուն աղջիկ, ի՞նչ ղըրկեմ քեզ։

Աղջիկը

— Ես ծաղիկներ կուզեմ պես-պես։

Արևը
— Ա՛յ աղբյուրներ, ա՛յ գետակներ,
Սառցի ներքև քընա՞ծ եք դեռ.
Դո՛ւրս եկեք, դո՛ւրս,

Շո՜ւտ, դեպի լուս,
Նոր աշխուժով
Ու նոր ուժով
Կարկաչեցեք
Ու կանչեցեք

Հողում քընած սիրուններին՝
Ծաղիկներին ու ծիլերին։

 

 

Միասնական երգ՝ Ջան ծաղիկ ջան , ջան

 

 1. Մանի ասեմ ու շարեմ,
  Ջան ծաղիկ, ջան, ջան,

Լըցնեմ տոպրակ ու կարեմ,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան
Լըցնեմ տոպրակ ու կարեմ,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
2. Ծաղիկ ունեմ նարընջի,
Ջան ծաղիկ…
Տըղա վեր արի փընջի,
Ջան, վիճակ…

Տըղա վեր արի փընջի,
Ջան, վիճակ…
3. Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ,
Ջան ծաղիկ…
Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,
Ջան, վիճակ…

Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,
Ջան, վիճակ…
4. Ծաղիկ ունեմ՝ ալա յա,
Ջան ծաղիկ…
Ալա չի, ալվալա յա,
Ջան, վիճակ…

Ալա չի, ալվալա յա,
Ջան, վիճակ…
5. Արևը կամար-կամար,
Ջան ծաղիկ…
Կապել ես ոսկե քամար,
Ջան, վիճակ…

Կապել ես ոսկե քամար,
Ջան, վիճակ…

 1. Սարեն կըգա ձիավոր,
  Ջան ծաղիկ…
  Մեր տունը չարդախավոր,
  Ջան, վիճակ…

Մեր տունը չարդախավոր,
Ջան, վիճակ…

 

Ջրերը
— Վո՛ւշ-վո՛ւշ, վո՛ւշ-վո՛ւշ,
Էս ի՛նչքան, ուշ…
Աղջի՛, աղջի՛, ծիլ-ծաղիկներ,

Քանի՞ քընեք, վե՜ր կացեք, վե՛ր.
Խընկածաղիկ,
Ծընկածաղիկ,
Արևքուրիկ,
Շար-շարուրիկ,

Հասմիկ, հափրուկ,
Ամանկոտրուկ,
Հորոտ-մորոտ,
Աղավնարոտ,
Կոճղեզ, ճանդուկ

Քուրդ, ճարճատուկ,
Հարսնածաղիկ,
Ոսկեծաղիկ,
Խաշխաշ, ծըծուկ,
Վարդ, երիցուկ,

Մուշկ-վաղմեռուկ,
Պուտ, վառվըռուկ,
Շըրվան, մըրվան,
Շուշան, ռեհան,
Ապրեմ-չապրեմ,

Բուրեմ-մարեմ…
Քանի՞ քընեք հողի միջին,
Եկեք էստեղ, սարի լանջին,
Առվի ափին, հովիտներում,
Ժայռի տակին, հովիտներում,

Կանաչ խոտով,
Անուշ հոտով
Ծիծաղեցեք
Ու ծաղկեցեք:

 

Միասնական կատարում ՝ Լեն թուփ ու կանաչ տերև

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:
1.Ընկա հերկեր բռնի լոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Աղջիկ տեսա յայլու ձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Աղջիկ տեսա յայլու ձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Նման էր կարմիր խնձոր,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

2.Գացի Բաղեշ բերի նուռ,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Բերի դրի ժամու դուռ,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև,
Բերի դրի ժամու դուռ,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև,
Յար, Աստված պահե զքու ծուռ,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

Տարին տասներկու համար,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Շամամ կը թառմե քամար,
Բեր պագիմ զաչիդ վերև,
Շամամ կը թառմե քամար,
Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բերել է յարոջ համար:
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Կրկն. Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև

Լեն թուփ ու կանաչ տերև
Բեր պագիմ զաչիդ վերև:

 

Ծաղիկները

 

— Բարև, բարև, կարմիր արև,

Ա՜խ, ի՜նչ լավ է դեպի վերև–
Աղա՜տ, լո՜ւյս, տա՜ք,
Կապո՜ւյտ, հըստա՜կ…

Արևը
— Սիրո՞ւմ եք ինձ…

 

Ծաղիկները

 

— Ա՜խ էնպես եմ սիրում, էնպե՜ս,
Էլ առանց քեզ չեմ ապրիլ ես…
— Ես քեզ հետ եմ ուր որ գընաս…
— Ես կըտըխրեմ՝ որ հեռանաս…
Արևը
— Ապա եթե ձեզ համբուրե՞մ…
Ծաղիկները

— Ես հաճույքից կըկարմրեմ…
— Ես կըբուրեմ…
— Ես կըմարեմ…

 

Միասնական կատարում ՝ Այ արևը , արևը 

 

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

Հենց որ ծագի արևը,
Այ արևը, արևը,
Քեզի ղրկեմ բարևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:
Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

Արև ելավ էն սարից,
Այ արևը, արևը,
Կաքավ կանչեց էն քարից,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

 

Պուճուր թըփին լեն տերև,
Այ արևը, արևը,
Պաչեմ ունքերիդ վերև,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը,

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը

Այ արևը, արևը,
Ո՞ւմ տամ տանի բարևը:

 

     

 

Արևը
— Ա՛յ անուշներ.
Ա՛յ քընքուշներ,

Ապրեմ-չապրեմ, բուրեմ-մարեմ.
Բաժակներդ բացեք իմ դեմ,
Հազար գունի, հազար ձևի,
Պայծառ, ծավի ու ծարավի,
Լըցնեմ շողով,

Գոհար ցողով,
Ջերմ եթերով,
Նուրբ թըրթիռով,
Կյանքի հյութով,
Խունկի հոտով,

Ա՛յ անուշներ,
Ա՛յ քնքուշներ…

 

Աղջիկը

— Էս ի՜նչ անթիվ ծաղիկներ կան.
Ոսկի-դեղին, կարմիր, դեղձան,
Մոռ, ծիրանի, ճերմակ, պուտ-պուտ,

Ալ, նարընջի, մավի, կապուտ,
Բացվել, լըցվել, ծաղկել են վառ,
Ողջ ինձ համա՜ր, ողջ ինձ համա՜ր…

 

 Երգ ՝ Ախ, գարուն է 

 

Կրկն․

Ախ գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

1․Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,․

Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է,

Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,

Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է,

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

2․Սարի փեշին ձնծաղիկ գարուն է,

Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է,

Սարի փեշին ձնծաղիկ գարուն է,

Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է։

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

Հալվել է ճերմակ ձյունիկ գարուն է,

Վազել է պաղպաղ ջրիկ գարուն է,

Հալվել է ճերմակ ձյունիկ գարուն է,

Վազել է պաղպաղ ջրիկ գարուն է։

 

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

Միասնական  ընթերցանություն ՝ Հովհաննես Թումանյան       

ԻՄ ԵՐԳԸ

 

 Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,

Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ

Ծով բարություն, շընորհք ու սեր
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ։

Անհուն հանքը իմ գանձերի,
Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.
Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—
Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։

Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես

Գողից, չարից, չար փորձանքից,
Աշխարհքով մին՝ ահա էսպես
Շաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր
Իմ ծընընդյան պայծառ օրեն,

Էլ աշխարհ չեմ գալու հո նոր,
Իր տվածն եմ տալիս իրեն։

 

Տալտալա `պարում են Հարավային դպրոցի  դասավանդողները

 

Խաղ ՝ ներկայացում

Հատվածներ Թումանյանական հեքիաթներից

 

 

․․․․․․․․․․․․

Ժամանակով մի աղքատ մարդ կար. որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, դարձյալ միևնույն աղքատն էր մնում։
Հուսահատված մի օր նա վեր կացավ, թե՝ պետք է գնամ գտնեմ աստծուն, տեսնեմ ես երբ պետք է պրծնեմ այս աղքատությունից ու ինձ համար մի բան խնդրեմ։
Ճանապարհին պատահեց մի ծառի, որ թեև ջրափին էր կանգնած, բայց չոր էր։
— Ո՞ւր ես գնում, ա՛յ ճամփորդ,— հարցրեց չոր ծառը։ «Գնում եմ աստծու մոտ»։
— Դե կանգնի՛ր, մի երկու խոսք էլ ես ասեմ,— խնդրեց չոր ծառը,— աստծուն, կասես, այս ի՞նչ բան է, բուսել եմ այս պարզ ջրի ափին, բայց ամառ-ձմեռ չոր եմ մնում, ե՞րբ պետք է ես էլ կանաչեմ։
Այս էլ լսեց աղքատն ու շարունակեց ճանապարհը։

 

1.Ո՜վ իմանա` ո՛ւր ընկանք,
Քանի օրվա հյուր ընկանք,
Սերն ու սիրտն էլ երբ չըկա`
Կըրա՜կ ընկանք, զո՜ւր ընկանք։

 

 

․․․․․․․․․․․․․․

 

Հեղինակ — Լինում է, չի լինում մի կնիկ։ Էս կնիկը մի աղջիկ է ունենում։ Մի ծույլ, անշնորհք աղջիկ։ Օրը մինչև իրիկուն պարապ-սարապ նստած։

Աղջիկ — Բանն ինչ կանեմ՝ կեղտոտ է.
Բամբակը կորիզոտ է։
Մաստակ պիտի, որ ծամեմ,
Կըտերը տիտիկ անեմ,
Անցնողին մըտիկ անեմ.
Ուտեմ, խմեմ,
Մըթնի, քընեմ։

Հեղինակ — Մի օր էլ գետի ափովն անց կենալիս լսում է, որ գորտերը կըռկըռում են։

Գորտեր Փե՛փել… Կե՛կել… Փե՛փել… Կե՛կել…

Աղջիկ — Վո՜ւյ, աղջի Փեփել, Կեկել, որ բամբակը բերեմ ձեզ տամ՝ կգզեք…

Գորտեր Բե՛ր, բե՛ր, բե՛ր…

Աղջիկ — Դե գզեցեք, մանեցեք։ Մի քանի օրից ետ կգամ, մանածը կտանեմ, որ ծախենք։

 

 1. Ո՜նցէ ժըպտում իմ հոգին
  Չարին, բարուն,― ամենքին.
  Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
  Ու էն ճամփիս անմեկին։

 

․․․․․․․․․․

 

Հեղինակ


Ուստեն եկավ քուրքը հագին,
Շանը տեսավ, բեղի տակին
Իրեն-իրեն քիչ փընթփընթաց
Ու մուշտարու վըրա թընդաց.

 

Աղջիկներ
— Ցուրտը տարա՞վ… վա՛հ, տընա՜շեն,
Չես թող անում մի շունչ քաշեն.
Հեշտ բան հո չի՞, հըլա նոր եմ
Ցըրցամ տըվել, թե որ կարեմ:

 

Տղաներ
— Դե հե՜ր օրհնած, Էտե՜նց ասա,
Էդ բարկանալդ Էլ ընչի՞ս ա:
Փող եմ տըվել, վախտին կարի,
Թե չէ՝ ասա՜ էգուց արի:
Համ ասում ես, համ չես կարում,
Համ խոսում ես, վըրես գոռում,
Հա՜մ, հա՜մ, հա՜մ, հա՜մ,
Քանի՞, ա՜խպեր, գընամ ու գամ…
3.Ե՜տ եկե՛ք…
Գարնան վարար գետ եկե՜ք,
Անցա՜ծ օրեր, խինդ ու սե՛ր,
Դարձե՜ք, իրար հետ եկե՜ք։

 

 

Պարերգ ՝   Մոկաց Շուկեն   

Կատարում են  4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողները

 

Մոկաց շուկեն լեն ու հերկեն,
Հա լալե, ջան լալե,
Մոկաց շուկեն լեն ու հերկեն,
Հա լալե, ջան լալե։

Էրկու ջահել կերթեն, կուկյեն,
Հա լալե, ջան լալե,
Էրկու ջահել կերթեն, կուկյեն,
Հա լալե, ջան լալե։

Մեկն էր բեղով, մեկն էր անբեղ,
Հա լալե, ջան լալե,
Մեկն էր բեղով, մեկն էր անբեղ,
Հա լալե, ջան լալե։

2. Էն ինչ բեղով, տնով-տեղով,
Հա լալե , ջան լալե,
Էն ինչ բեղով, տնով-տեղով,
Հա լալե , ջան լալե։

Էն ինչ անբեղ, անտուն-անտեղ,
Հա լալե , ջան լալե:
Էն ինչ անտեղ, իմ յարոջ տեղ,
Հա լալե , ջան լալե:

 

ՓԻՍԻԿԻ ԳԱՆԳԱՏԸ ( 5 տարեկանների խումբ)

 

Փիսիկը նըստել
Մի մութ անկյունում,
Ունքերը կիտել
Ու լաց է լինում։

Մոտիկ է գալիս
Մի ուրիշ կատու.
— Ինչո՞ւ ես լալիս,
Ա՛յ փիսիկ ջան, դու…
— Հապա ի՞նչ անեմ,

Որ լաց չըլինեմ.—
Գանգատ է անում
Փիսոն տըխրադեմ։
Էն Համոն թաքուն
Մածունը կերավ,

Գընաց տատի մոտ
Ինձ վըրա դըրավ։
Հիմի տատիկի
Ետևից ընկած,
Ինձ են ման գալի

Մի-մի փետ առած
Էն քոթոթ Սուրենն,
Անոն ու Մոսոն։
Ո՞ւր է, ասում են,
Ո՞ւր է գող Փիսոն,

Ա՜խ, թե մի գըտա՜նք,
Մածուն ցույց կըտա՜նք.
Էսպես բան սարքեց
Էն Համոն իմ դեմ.
Ի՞նչ անեմ հապա,

Որ լաց չըլինեմ…
Ու Փիսոն նըստել
Մի մութ անկյունում,
Ունքերը կիտել
Ու լաց է լինում։

 

Միասնական երգ 

 

Փիսո  ջան, արի,արի,

Փիսո ծափ տու ու թըռի:

Փիսո ջան արի, արի,

Փիսո ծափ տու  ու թըռի:

 

Փիսո ձախ թեւին արի,

Փիսո ծափ տու ու թռի:

Փիսո աջ թեւին արի,

Փիսո ծափ տոու ու թռի:

Փիսո  ջան, արի,արի,

Փիսո ծափ տու ու թըռի:

Փիսո ջան արի, արի,

Փիսո ծափ տու  ու թըռի:

Միասնական պար՝ Մայրոքե, Խամխամա

 

Մեդիաուրբաթ 21.02.20

998108

Օրը ՝  փետրվարի 21

Ժամը ՝ 15:15

Վայրը ՝ Մայր դպրոց , մարմարյա սրահ

Պատասխանատու ՝ Հարավային դպրոց

Ծրագրում ՝

Ծաղիկների երգը

Երգ ՝ Արև արև արի դուրս

Մեծ գոլն ընկավ, ձընհալն ընկավ,
Հողը շընչեց, զեփյուռն եկավ,
Արևն ելավ վառ ճառագած,
Հարցմունք արավ հողին հակված.

— Սիրուն աղջիկ, ի՞նչ ղըրկեմ քեզ։
Աղջիկը
— Ես ծաղիկներ կուզեմ պես-պես։

Արևը
— Ա՛յ աղբյուրներ, ա՛յ գետակներ,
Սառցի ներքև քընա՞ծ եք դեռ.
Դո՛ւրս եկեք, դո՛ւրս,

Շո՜ւտ, դեպի լուս,
Նոր աշխուժով
Ու նոր ուժով
Կարկաչեցեք
Ու կանչեցեք

Հողում քընած սիրուններին՝
Ծաղիկներին ու ծիլերին։

Երգ ՝ Ջան ծաղիկ ջան , ջան
Ջրերը
— Վո՛ւշ-վո՛ւշ, վո՛ւշ-վո՛ւշ,
Էս ի՛նչքան, ուշ…
Աղջի՛, աղջի՛, ծիլ-ծաղիկներ,

Քանի՞ քընեք, վե՜ր կացեք, վե՛ր.
Խընկածաղիկ,
Ծընկածաղիկ,
Արևքուրիկ,
Շար-շարուրիկ,

Հասմիկ, հափրուկ,
Ամանկոտրուկ,
Հորոտ-մորոտ,
Աղավնարոտ,
Կոճղեզ, ճանդուկ

Քուրդ, ճարճատուկ,
Հարսնածաղիկ,
Ոսկեծաղիկ,
Խաշխաշ, ծըծուկ,
Վարդ, երիցուկ,

Մուշկ-վաղմեռուկ,
Պուտ, վառվըռուկ,
Շըրվան, մըրվան,
Շուշան, ռեհան,
Ապրեմ-չապրեմ,

Բուրեմ-մարեմ…
Քանի՞ քընեք հողի միջին,
Եկեք էստեղ, սարի լանջին,
Առվի ափին, հովիտներում,
Ժայռի տակին, հովիտներում,

 

Կանաչ խոտով,
Անուշ հոտով
Ծիծաղեցեք
Ու ծաղկեցեք:

Երգ ՝Լեն թուփ ու կանաչ տերև

 

Ծաղիկները

Պարերգ՝ Այ արևը 

— Բարև, բարև, կարմիր արև,

Ա՜խ, ի՜նչ լավ է դեպի վերև–
Աղա՜տ, լո՜ւյս, տա՜ք,
Կապո՜ւյտ, հըստա՜կ…
Արևը
— Սիրո՞ւմ եք ինձ…
Ծաղիկները

— Ա՜խ էնպես եմ սիրում,

էնպե՜ս,
Էլ առանց քեզ չեմ ապրիլ ես…
— Ես քեզ հետ եմ ուր որ գընաս…
— Ես կըտըխրեմ՝ որ հեռանաս…
Արևը
— Ապա եթե ձեզ համբուրե՞մ…
Ծաղիկները

— Ես հաճույքից կըկարմրեմ…
— Ես կըբուրեմ…
— Ես կըմարեմ…

 Երգ ՝ Սար , սար  

Սա՜ր, սա՜ր
Ես սարերի ծաղիկն եմ,
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Ես արևի ծաղիկն եմ:

Սա՜ր, սա՜ր,
Ժամի դըռնեն դուրս ելա,
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Արևի պես լուս էլա:

Սա՜ր, սա՜ր,
Էն սարին սար չեմ ասի,
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Վատ տըղին լավ չեմ ասի:

Սա՜ր, սա՜ր,
Հաց եմ թըխել փըրփըրի,
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Վատ խոսողը քըրքըրի:

Սա՜ր, սա՜ր
Ես սարերի ծաղիկն եմ,
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Ես արևի ծաղիկն եմ:
Արևը
— Ա՛յ անուշներ.
Ա՛յ քընքուշներ,

Ապրեմ-չապրեմ, բուրեմ-մարեմ.
Բաժակներդ բացեք իմ դեմ,
Հազար գունի, հազար ձևի,
Պայծառ, ծավի ու ծարավի,
Լըցնեմ շողով,

Գոհար ցողով,
Ջերմ եթերով,
Նուրբ թըրթիռով,
Կյանքի հյութով,
Խունկի հոտով,

Ա՛յ անուշներ,
Ա՛յ քնքուշներ…

Աղջիկը
— Էս ի՜նչ անթիվ ծաղիկներ կան.
Ոսկի-դեղին, կարմիր, դեղձան,
Մոռ, ծիրանի, ճերմակ, պուտ-պուտ,

Ալ, նարընջի, մավի, կապուտ,
Բացվել, լըցվել, ծաղկել են վառ,
Ողջ ինձ համա՜ր, ողջ ինձ համա՜ր…

1913