Երբ ազգայինը թակում է ձեր տան դռները …

14967565258632

Երբ ազգայինը թակում է ձեր տան դռները …

   Ի՞նչ ծագումնաբանություն ունի ազգային երգը
  Հնուց ի վեր , մարդիկ , տարբեր ժամանանակաշրջաններում իրենց կենցաղից անմասն չեն թողել ազգային երգը: Լինելով ամենահին ժողովուրդներից մեկը ՝ հայ ազգը ունեցել է վառ և ինքնատիպ մշակույթ:  Կազմավորվել է հազարամյակների ընթացքում ՝ ազգային խոսակցական լեզվի հետ միառժամանակ: Գյուղերում ազգային երգի տարածումը հիմականում կատարվել  է բանավոր ՝ բերնեբերան փոխանցվելով:
Հայ ազգային դասական երաժշտության հիմնադիրներից մեկը՝ Կոմիտասը,իրավացիորեն ասել է .
« Գյուղացու համար երգեցողությունն էլ մի այնպիսի սովորական և բնական
գործողություն է,  որպիսին մեզ համար առօրյա խոսակցությունն է. եթե չգրենք այսօրվանարածը,  կամ հոգ չտանենք մտքում պահելու, հետո կամ չենք հիշի, կամ շատ-շատ բովանդակությունը կմնա ։ Ժողովուրդն արվեստական երգեցողություն ասած բանը չգիտե. յուրաքանչյուր երգ իր տեղում, իր ժամանակին է ստեղծում կամ սովորում գործի
ժամին՝գործի երգ, տանը՝տանու երգ միայն կասեն…. » Читать далее «Երբ ազգայինը թակում է ձեր տան դռները …»